• Recente reacties

  • Archief

  • Categorieën

   • Geen categorieën
  • Meta

  • Werkwijze

   Belangrijk voor een goede begeleiding is dat het kind open staat voor hulp en zelf een hulpvraag heeft. Openheid van alle betrokken partijen (kind, ouders en school) is een voorwaarde. Daarom begeleid ik ook veel kinderen onder schooltijd op hun eigen school. Dit is voor kinderen een veilige omgeving en het belast ze het minst. Daarnaast kan ik makkelijk aansluiten bij de klassensituatie en de leerkracht om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken. Het traject is over het algemeen kortdurend.

   Ik heb geheimhoudingsplicht. Ik zal dat ook vertellen, zodat het kind zich niet geremd voelt uit angst dat zijn verhaal verder komt. De terugkoppeling vindt plaats met toestemming van het kind. Als er een situatie ontstaat waaruit blijkt dat het kind of anderen in gevaar komen, zal ik deze geheimhouding niet mogen houden. Ook dat zal ik dan duidelijk aangeven.

   De werkwijze is afhankelijk van de hulpvraag. Een sessie duurt 60 minuten. In dezelfde week krijgt u een verslag.

   Wel is het kennismakingsgesprek en het afsluitende gesprek hetzelfde.

   Intake gesprek

   Ouders of leerkrachten kunnen contact met mij opnemen. Dan bespreken we de situatie en de hulpvraag. Dit gebeurt meestal telefonisch. Ook is een huisbezoek mogelijk als u dat wenst.

   Ik probeer dan binnen twee weken tijd te starten met de begeleiding van het kind. Als dit niet lukt, zal ik dat gelijk laten weten.

   Coaching met het kind

   In de eerste sessies zal de nadruk liggen op de verheldering van de situatie en het opbouwen van een band tussen het kind en mij. We gaan ook samen onderzoeken welke werkvorm geschikt is en aansluit bij de talenten en kwaliteiten van het kind. Ik maak gebruik van het Kinderkwaliteitenspel. Dit krijgen kinderen ook mee naar huis. Het is fijn om eerst eens te kijken waar je wel goed in bent. Ook als het even niet zo lekker loopt.

   Afsluitend gesprek

   Als u en het kind tevreden zijn en het gevoel hebben op een positieve manier verder te kunnen, sluiten we de coaching af met een gesprek. Dit kan zowel telefonisch als in een huisbezoek.

   Mocht de problematiek voor mij te complex zijn dan zal ik dat aangeven. Als u dat wenst kan ik meedenken en zoeken naar een geschikte plek of persoon die u wel verder kan helpen.