• Recente reacties

  • Archief

  • Categorieën

   • Geen categorieën
  • Meta

  • Specialisaties

   Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining die is opgericht door Freerk Ykema. Het is inmiddels wereldwijd bekend en o.a. in Australië een verplicht vak op school. Ook in Nederland wordt het steeds bekender.

   Rots staat voor: stevig staan, voor je mening uitkomen, je eigen weg gaan, je eigen kracht:

   1. Fysieke kracht; een krachtig lichaam, sterk zijn
   2. Mentale kracht; je weet hoe je in balans kunt blijven als het om je heen onrustig is.

   Water staat voor: in verbinding zijn met je omgeving, meebewegen met de ander en de kracht van een ander volgen.

   Het gaat om de drie pijlers:

   - Zelfbeheersing: beheren en beheersen van je eigen kracht.
   - Zelfreflectie: onderkennen van eigen houding en gedrag.
   - Zelfvertrouwen: bewustwordingsproces van lichaam en emotie.

   Het is een ervaringsgerichte training van 10 lessen waarbij de kinderen op blote voeten en in gymkleding oefeningen zullen doen. We werken altijd met twee trainers op een groep van 9 – 12 kinderen. Zo zien we veel,  kunnen we ingrijpen indien nodig en individuele begeleiding bieden. De groepen en spelvormen zijn ook aangepast op leeftijd. De groepen 2 t/m 3, 4 en 5, 6 t/m 8 en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs.

   Je leert de signalen van je lichaam te voelen en te herkennen. Als je dit namelijk herkent en begrijpt, ga je jezelf beter begrijpen. Jezelf begrijpen is belangrijk, want pas als je jezelf begrijpt, kun je je inleven in een ander. Pas dan kun je vrienden maken en houden.

   De thema’s die aan de orde komen zijn:

   Les 1: ademen, centreren en gronden
   Les 2: stevig staan / in balans blijven
   Les 3: groepsvorming
   Les 4: rotskasteel / waterkasteel
   Les 5: grenzen aangeven en aanvoelen
   Les 6: lichaamstaal / lichaamsbewust zijn
   Les 7: tegen een stootje kunnen
   Les 8: intuïtie en zelfverdediging
   Les 9: empathie en mentale kracht
   Les 10: afsluiting van de training

   Daarnaast beginnen we altijd met het groeten van elkaar en herhalen we de volgende 3 regels:

   1. Wij hebben respect voor elkaar
   2. Wij helpen elkaar indien mogelijk
   3. Wij houden rekening met elkaar en doen elkaar op geen enkele manier pijn

   Het zal duidelijk zijn dat we uitgaan van actie, uitdaging, spel, beweging en vooral ervaren door het te doen!

   Sterk staan

   Kids’skills is ontwikkeld door de Finse psychiater dr. Ben Furman.
   Het is inmiddels al in 12 talen verschenen.

   Het uitgangspunt is dat als een kind en probleem heeft, dit veelal op te lossen is door erachter te komen welke vaardigheden het nog onder de knie moet krijgen. Op het moment dat we over vaardigheden praten en niet meer over problemen, verandert de energie van een taak en kunnen we samen in oplossingen gaan denken. Het kind bepaalt zelf waar het aan wil werken. hierdoor is het kind meestal veel makkelijker te motiveren.

   De methode “Kids’ Skills” biedt:

   - hulp voor kinderen tussen circa 4 en 12 jaar om vaardigheden te leren, problemen op te lossen of ongewenst gedrag te veranderen
   - géén schuld meer bij kinderen of ouders voor de moeilijkheden van het kind
   - een uitnodiging aan ouders en de omgeving van het kind om actief deel te nemen aan het proces van het kind
   - een praktische benadering in 15 stappen voor kinderen en hun begeleiders
   - een eenvoudig te volgen programma dat uitgaat van de overtuiging dat kinderen vaardigheden kunnen leren om problemen te overwinnen
   - een kans om daarbij samen veel plezier te hebben

   Het werkboek is kleurrijk en met veel grappige plaatjes.  In dit boekje staan alle stappen nog een keer helder op een rijtje en kun je ze samen invullen.  Als het kind drie vaardigheden heeft geleerd, kan het zelfs een mooi certificaat krijgen. Kinderen zijn mede hierdoor erg gemotiveerd om mee te denken en het doel te bereiken.

   Voor kinderen van 12 t/m 18 jaar is Mission Possible ontworpen. Dit is een vervolg op Kids’ Skills en sluit hier naadloos op aan. Er wordt nu uitgegaan van 11 stappen, waarbij de focus ligt op wat werkt en om dat in te zetten om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en vaardigheden aan te leren.

   kidsskills

   Voor ouders die op deze manier hun kinderen willen opvoeden geef ik ook trainingen in Parents’ Skills. Dit zijn 4 bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en te leren om op een positieve manier op te voeden.
   Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via de mail info@kidscoach4u.nl of telefoon.

   Highfive

   Remedial teacher betekent letterlijk ‘een leraar die verbetert’. De remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.  Ik heb de Master Special Education Needs Remedial Teaching gedaan.  In mijn ruim 17 jarige loopbaan als leerkracht basisonderwijs, heb ik veel ervaring opgedaan met een diversiteit aan vakken, kinderen en lesmaterialen.

   Als een kind leermoeilijkheden ervaart, zal de motivatie voor het leren en het zelfvertrouwen van het kind dalen! Het kan zelfs voorkomen dat het kind faalangstig wordt, probleemgedrag gaat vertonen of zich niet meer goed kan concentreren. Daardoor komt het kind nog minder tot leren… en ga zo maar door. De cirkel is rond.

   Een remedial teacher probeert deze negatieve spiraal te doorbreken. Eerst ga ik na wat het kind al wel beheerst en voer ik een diagnostisch gesprek met het kind. In overleg maken we de hulpvraag en het doel van de remedial teaching zo concreet mogelijk. ( i.p.v. “ik kan niet rekenen”, wordt het “ik heb moeite met het automatiseren van de tafels, maar de rest kan ik wel”)

   Elk kind is anders en komt op een andere manier tot leren. Tijdens de individuele sessies, speel ik in op de leerstijl en gaan we zoeken naar succeservaringen. Hierdoor zal het zelfvertrouwen en de motivatie voor het leren weer toenemen.

   Als het doel is bereikt en het kind en de ouders zijn tevreden sluiten we de coaching af.

   ikleerleren

   Tijdens deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Oftewel: kinderen leren hoe te leren.

   Want leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en ‘goed in je vel zitten’ minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

   De training is geschikt voor kinderen van groep 8 ter voorbereiding op de middelbare school, brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat en jongeren in het voortgezet onderwijs die op een of andere manier vastlopen.

   De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 kinderen en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Samen ontdekken de kinderen hun persoonlijke leerstrategie. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker maar ook leuker.

   Ervaringen van een deelnemer: “Ik weet door de training nu veel beter wat ik allemaal kan en dat iedereen een andere manieren van leren heeft. Ik kan me beter concentreren omdat ik meer gemotiveerd ben.”

   Kijk voor meer informatie op www.ikleerleren.nl (daar vindt je ook een informatiefilmpje!)

   Heb je interesse of een vraag? Stuur dan vlug een mailtje naar info@kidscoach4u.nl of bel me.

   talentenkompas

   Dit is een online meetinstrument voor kinderen uit groep 7 of 8. Het is een kijkje in de belevingswereld van het kind. Je onderzoekt vanuit positieve aspecten namelijk de talenten. Daarnaast is er een deel gebaseerd op de capaciteiten. Hier bedoel ik mee dat je kunt zien hoe groot het leervermogen is, vermogen om informatie op je nemen en te verwerken en het vermogen om problemen op te lossen.
   Het is dus een compleet onderzoek die zowel de capaciteiten als de talenten onderzoek en in kaart brengt.

   Het onderzoek kan zowel individueel afgenomen worden als klassikaal. De afname duurt ongeveer 2 – 2 ½ uur en kan onderbroken worden. Je maakt eerst 7 testjes (sommen, figuren draaien, kralenketting, telefoonboek, begrippen, geheimschrift en logisch redeneren) en daarna zijn er nog 3 vragenlijsten. (Deze gaan over het welbevinden, interessegebieden, oriëntatie op sociaal, organisatorisch en fysiek vlak en op persoonlijkheid)

   Je kunt verschillende doelen bereiken:
   - de talenten in beeld brengen en dan ook gelijk de leerpunten.
   - hoe zit het kind in zijn vel?
   - handig om te gebruiken als gespreksformulier enz.

   Als de hele toets is afgerond, krijgt u een compleet, helder en overzichtelijk verslag. Dit zal ik mondeling met u en het kind doorspreken.

   Heb je interesse of een vraag? Stuur dan een mailtje naar info@kidscoach4u.nl of bel me.

   talentenkompas2

   Workshop moeder en dochter.
   Quality Time voor moeder en dochter. In deze tijd zijn we allemaal druk met onze eigen dingen en soms schiet het erbij in om tijd te maken voor elkaar. Tijdens deze 3 uur durende workshop voor moeders met hun dochters, nemen we deze tijd wel! We gaan aan de slag met de band tussen moeder en dochter. Je leert elkaar even op een andere manier kennen door o.a. vragen te stellen en elkaars talenten te benoemen. Ook gaan we oefeningen doen om het vertrouwen in elkaar te versterken.

   workshop1

   We sluiten de workshop af met een creatieve opdracht, waarbij jullie samen een kunstwerk gaan maken. Zo heb je ook een leuk aandenken aan deze middag.
   Heb je interesse, laat het dan even weten. Deze workshop wordt verschillende keren per jaar gegeven in een groepje van maximaal 8 koppels.

   Workshop moeder en tiener.
   Ben jij ook soms zo onzeker over jezelf? Voel je je vaak niet goed genoeg? Denk je dat een fotomodel wel heel gelukkig moet zijn omdat ze er zo mooi uitziet? Realiseer jij je dat je als moeder een voorbeeld bent voor je dochter.

   Tijdens deze workshop gaan we samen werken aan jullie zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ook kijken we naar wat de media voor invloed heeft.

   Deze workshop wordt afgesloten met tips over hoe je er goed uit kunt zien door een visagiste. Ook geeft zij je tips voor huidverzorging en make-up gebruik. Hierbij wordt het motto “Less is more” gehandhaafd.

   workshop2

   Heb je interesse, laat het dan even weten. Deze workshop wordt verschillende keren per jaar gegeven in een groepje van maximaal 8 koppels.

   info@kidscoach4u.nl
   06-55722612

   kc4u_fin